14:33 01/03/2024
Thông báo mời chào giá gói mua sắm Mua sắm bộ bánh răng cấp 2 (kiểu hành tinh) phục vụ sửa chữa hộp giảm tốc chính máy nghiền xi măng 24.14 – LM46.2+2CS
Thông báo mời chào giá gói mua sắm Mua sắm bộ bánh răng cấp 2 (kiểu hành tinh) phục vụ sửa chữa hộp giảm tốc chính máy nghiền xi măng 24.14 – LM46.2+2CS

Chi tiết tại đây: