08:59 20/08/2018
THÔNG BÁO: VĂN BẢN PHÁP QUY THÁNG 07/2018
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 07/2018:

1. Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 (Có hiệu lực từ ngày 15/9/2018) Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2. Nghị quyết 100/NQ-CP ngày 31/7/2018 Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

3. Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 Nghị định về quản lý Dự án đầu tư xây dựng.

4. Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT ngày 04/7/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/6/2018) Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa.

5. Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 (Có hiệu lực từ ngày 20/8/2018) Ban hành hệ thống ngành Kinh tế Việt Nam.

6. Quyết định 807/2018/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 Phê duyệt chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020.

7. Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

8. Quyết định 1021/QĐ-BXD ngày 09/7/2018 Giao nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Xây dựng.

9. Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2018) Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1,2,3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ.

10. Thông tư 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 (Có hiệu lực từ ngày 15/8/2018) Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

11. Thông báo 285/TB-VPCP ngày 09/8/2018 Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

12. Thông báo 3687/TB-KBNN ngày 31/7/2018 Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8 năm 2018.

13. Công văn 6329/VPCP-CN ngày 05/7/2018 Cát nhân tạo thay thế cát tự nhiên

Xem các văn bản tại đây: